Com fer un joc sobre les capitals del món utilitzant llistes

per Frank Sabaté
En aquest vídeo, el Frank ens mostra com fer servir les variables de llistes construint un joc sobre les capitals del món. Per fer-ho cal construir 2 llistes, una amb les capitals del món i un altre amb els països, COMPTE!! és molt important que les construïu de forma ordenada, es a dir, si Paris esta a la tercera posició de les capitals, llavors França també l’heu de col·locar a la tercera posició dels països. Per tal de construir el joc, es crea una iteració repetint la pregunta fins que no tinguem cap element a la llista, si encerten la resposta, llavors elimineu l’element encertat de la llista i així aconseguireu que s’acabi el joc al no tenir més capitals que preguntar.
Per fer més dinàmic el joc, la pregunta depèn d’un nombre a l’atzar i per tant escollireu el país fent servir aquest nombre i comparant l’element de la llista de capitals amb la resposta que introdueixi el jugador. Adorneu el joc amb missatges de correctessa i error segons el cas, fent servir un bloc condicional “si / si no”.

Avatar

Autor: Eugeni Catalán

Desprès de descobrir l'Scratch m'he fet un fan d'aquest llenguatge de programació per a nens i no tant nens des de'l qual es poden crear animacions, jocs, històries interactives, música i fins i tot art.