Blocs de moviment: Mou-te “x” passos

Amb aquest nou apunt començo una sèrie per descriure molt detalladament i amb exemples l’ús de cadascun dels blocs d’instruccions que conté l’Scratch 1.4

Bloc:

Tipus: Moviment

Valors admesos:

– Constant fer clic a l’espai d’entrada de dades i teclejar el nou valor.

– Variable d’usuari crear una variable i arrossegar-la dins l’espai en blanc, es farà servir el valor que contingui en el moment de l’execució la variable indicada.

– Variable d’estat arrossegar-la dins l’espai en blanc i es farà servir el valor que contingui en el moment de l’execució l’estat indicat.

Acció:

L’actor/sprite/animació/objecte avança els passos indicats en la direcció en que estigui apuntant.

Descripció:

Aquest bloc fa avançar l’animació el nombre de passos indicat a l’espai d’entrada de dades, cal esmentar que els passos són el corresponent a 1 pixel (el mínim punt que podem dibuixar amb l’editor d’imatges de l’Scratch). En aquest espai podem escriure amb el nostre teclat, també podem fer servir una variable creada per nosaltres o fer servir una variable d’estat o qualsevol dels blocs arrodonits, això farà que el nostre projecte gaudeixi de moltes possibilitats i sigui més dinàmic que fent servir una constant.

Exemple:

En el següent clip podeu veure com reacciona una animació quan fem servir aquest bloc.

Observacions:

Aquest bloc va molt lligat a l’àrea d’estat on podem trobar diversa informació i 3 botons que cal tenir molt en compte doncs d’ells depèn com actuarà la nostra animació.

Informació mostrada en aquesta àrea:

 • Imatge: la nostre animació es veu aquí en petit per tal de reconèixer sobre quina de les possibles animacions estem treballant. També veurem com gira indicant-nos la seva direcció amb una petita ratlla blava que podem arrossegar com les agulles d’un rellotge per col·locar l’animació en la posició que desitgem.
 • Nom de l’animació: tots els blocs que hagin de fer referencia a l’animació, faran servir aquest nom. El podem canviar quan vulguem, doncs l’Scratch automàticament farà referència al nou nom.
 • Cadenat: indica si l’animació es pot arrossegar (obert) o no (tancat, per defecte) quan el projecte està en execució en mode presentació ja sigui a pantalla complerta en el nostre ordinador o quan el veiem dins un lloc web com el del MIT.
 • Color del llapis: al costat del cadenat podrem veure també el color del llapis si aquest està baixat i per tant l’animació anirà dibuixant per la finestra quan es mogui.
 • X: posició X dins l’eix de coordenades X/Y en el qual esta dividida l’àrea de disseny/execució. El centre d’aquesta àrea es el punt X=0, Y=0.Aquí podrem veure on es troba l’animació en aquest moment dins l’àrea de disseny/execució.
 • Y: posició Y on es troba l’animació en aquest moment dins l’àrea de disseny/execució.
 • Direcció: indica el grau d’inclinació de l’animació i per tant la seva direcció.
  • direcció=90 indica que l’animació està mirant cap a la dreta i que si la fem avançar o farà en aquesta direcció.
  • direcció=0 indica que està mirant cap a dalt.
  • direcció=-90 indica que està mirant cap a l’esquerra.
  • direcció=180 indica que està mirant cap avall.

Botó Gira lliurament: permet que puguem posar la nostra animació apuntant en qualsevol direcció.
Botó Gira només a dreta o esquerra: la nostra animació només podrà apuntar a dreta o esquerra.
Botó No giris: la nostra animació no girarà encara que li indiquem.

Així doncs, la direcció i la possibilitat de girar o no, farà que la nostra animació acabi fent el que nosaltres esperem o no.
Per aquest bloc, l’animació acabarà avançant el nombre de passos en la direcció indicada i per tant som nosaltres els que li haurem d’indicar prèviament.

Avatar

Autor: Eugeni Catalán

Desprès de descobrir l'Scratch m'he fet un fan d'aquest llenguatge de programació per a nens i no tant nens des de'l qual es poden crear animacions, jocs, històries interactives, música i fins i tot art.

Una resposta a «Blocs de moviment: Mou-te “x” passos»

Els comentaris estan tancats.