Blocs de moviment: Apunta en direcció “x” graus

Bloc:

Tipus: Moviment

Valors admesos:

– Constant fer clic a l’espai d’entrada de dades i teclejar el nou valor.

– Variable d’usuari crear una variable i arrossegar-la dins l’espai en blanc, es farà servir el valor que contingui en el moment de l’execució la variable indicada.

– Variable d’estat arrossegar-la dins l’espai en blanc i es farà servir el valor que contingui en el moment de l’execució l’estat indicat.

Acció:

L’animació apunta en la direcció indicada.

Descripció:

Aquest bloc fa apuntar l’animació en la direcció indicada a l’espai d’entrada de dades, en aquest espai podem escriure el nombre de graus amb el nostre teclat, també podem fer servir una variable creada per nosaltres o fer servir una variable d’estat o qualsevol dels blocs arrodonits, això farà que el nostre projecte gaudeixi de moltes possibilitats i sigui més dinàmic que fent servir una constant.

Exemple:

En el següent clip podeu veure com reacciona una animació quan fem servir aquest bloc.

Observacions:

COMPTE!! Per a que aquest bloc actuï, cal tenir seleccionat el botó de girar lliurament o el de girar esquerra/dreta a l’àrea d’estat on també podem trobar la informació referent al seu nom, direcció, coordenades, color del llapis. Veieu explicació de l’àrea de programes, vestits i sons.

en concret als elements següents:

  • Imatge: la nostre animació es veu aquí en petit per tal de reconèixer sobre quina de les possibles animacions estem treballant. També veurem com gira indicant-nos la seva direcció amb una petita ratlla blava que podem arrossegar com les agulles d’un rellotge per col·locar l’animació en la posició que desitgem.
  • Direcció: indica el grau d’inclinació de l’animació i per tant la seva direcció.
    • direcció=90 indica que l’animació està mirant cap a la dreta i que si la fem avançar o farà en aquesta direcció.
    • direcció=0 indica que està mirant cap a dalt.
    • direcció=-90 indica que està mirant cap a l’esquerra.
    • direcció=180 indica que està mirant cap avall.

Botó Gira lliurament: permet que puguem posar la nostra animació apuntant en qualsevol direcció.
Botó Gira només a dreta o esquerra: la nostra animació només podrà apuntar a dreta o esquerra.
Botó No giris: la nostra animació no girarà encara que li indiquem. Si per error tenim aquest botó activat, tindrem la sensació de que el nostre projecte no funciona ja que l’animació no canviarà de direcció.

Així doncs, la direcció i la possibilitat de girar o no, farà que la nostra animació acabi fent el que nosaltres esperem o no. Compte amb aquests botons!!.

Avatar

Autor: Eugeni Catalán

Desprès de descobrir l'Scratch m'he fet un fan d'aquest llenguatge de programació per a nens i no tant nens des de'l qual es poden crear animacions, jocs, històries interactives, música i fins i tot art.