Escoles que fan servir Scratch

Darrerament estic rebent molts contactes d’escoles que s’inicien en l’ús d’Scratch ja sigui a primària i/o a l’ESO.
D’altres escoles m’assabento pels links que estan fent a aquest lloc web, a tots moltes gràcies per fer-me lloc de referència de l’Scratch en Català.
I aprofito doncs per a preguntar-vos, què trobeu a faltar en aquest lloc web? Feu-me qualsevol suggeriment via email.
I recordeu que a la pàgina Escoles teniu un petit recull de tots els que m’heu confirmat que feu servir Scratch en alguna activitat del vostre centre educatiu.