ScratchDay Project

ScratchDay Project és un projecte col·laboratiu en xarxa dissenyat i coordinat per docents membres de la xarxa iEARN Pangea. L’objectiu és compartir projectes elaborats amb el llenguatge de programació Scratch coincidint amb la celebració del dia internacional d’aquest llenguatge al maig.

iEARN Pangea

iEARN Pangea és el centre a l’estat espanyol de la xarxa iEARN, inicials que designen la International Education and Resource Network (Xarxa Internacional d’Educació i Recursos).

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que, des de 1988, fomenta la realització de projectes en xarxa cooperatius entre centres d’ensenyament d’arreu del món. Entre els seus objectius, cal destacar el foment de les relacions d’amistat entre professorat i alumnat de diferents comunitats, basades en el mutu coneixement i el respecte.

Per assolir aquesta fita, iEARN promou l’ús col·laboratiu de les TIC i ofereix a la comunitat educativa un ampli ventall de projectes i recursos. Actualment, l’organització està implantada en més de 140 països, amb un centenar de projectes actius.

ScratchDay Project

Seguint la filosofia de la comunitat de Scratch, ScratchDay Project neix amb la idea de compartir, perquè tots ens ajudem a donar una passa més en el món de la programació. Així, hi tenen cabuda activitats de qualsevol nivell de dificultat.

Prop de casa és un projecte per donar a conèixer l’entorn de la nostra escola. Què hi ha prop de casa? Es tracta de presentar paisatges, monuments, productes naturals, productes elaborats, artistes… tot allò que sigui emblemàtic o representatiu del nostre entorn proper.

Es proposen dos formats:

  • Cacera del tresor, on els objectes amagats es poden trobar “prop de casa”.
  • Escape room, on la sortida serà una imatge relacionada amb casa nostra.

S’hi compartirà, també, un racó de minitutorials que aniran creant totes les escoles participants i que servirà per explicar com s’ha resolt alguna qüestió concreta.

Es portarà a terme durant les setmanes anteriors a l’ScratchDay, per poder celebrar aquesta jornada jugant amb els jocs de la resta d’escoles.

Per a més informació: scratchday.iearn.cat També posem a disposició alguns exemples de projectes i minitutorials.


L’entrada ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Sara Dauder, mestra de l’escola Vedruna Palafrugell, membre d’iEarn Pangea i impulsora de l’ScratchDay Project. Gràcies, Sara!